Benátská maska

Benátská maska
Benátská maska
Tempera na papíře, 30x40 cm

Tento obraz vznikl po návštěvě karnevalu v Benátkách.